Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Κρήτης Χανιά Ρέθυμνο

 


Χανιά: 28210 27900
Ρέθυμνο: 28310 55415
Email: teetdk@tee.gr


Forum φορουμ συζητήσεων "νέων" Διπλωματούχων Μηχανικών ΤΕΕ/ΤΔΚ. Τ.Ε.Ε Τμήμα Δυτικής Κρήτης φόρρουμ συζητήσεων απόψεων διαλόγου σε θέματα Μηχανικών.
Forum συζητήσεων "νέων" Μηχανικών ΤΕΕ/ΤΔΚ.

 

ΤΣΜΕΔΕ

Οι διευθύνσεις των υποκαταστημάτων του ΤΣΜΕΔΕ στη Δυτική Κρήτη είναι:

Χανιά

Διεύθυνση:
Πλατεία Ελευθερίας 2, ΤΚ 73100 Χανιά
Tηλέφωνο: 28210 56936

Ρέθυμνο

Διεύθυνση: Κουντουριώτου 140, ΤΚ 74100 Ρέθυμνο
Tηλέφωνο: 28310 53265


tsmede_guide.doc    650.00 KB
 Οδηγός Ασφαλισμένου-Συνταξιούχου ΤΣΜΕΔΕ
tsmede_KYT.doc    132.50 KB
 Κλάδος Υγείας Τεχνικών
tsmede_reconstruction.doc    83.50 KB
 Αναδιάρθρωση ΤΣΜΕΔΕ
tsmede.doc    95.00 KB
 Υποκαταστήματα ΤΣΜΕΔΕ σε όλη την Ελλάδα

Ασφαλιστικές Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ

1.1.2003 31.12.2003


Ι. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Α. Παλιό Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

¶νω 5ετίας Κάτω 5ετίας
Κύρια Σύνταξη 111,75 € 67,05 €
Ειδικός Λογαριασμός 57,77 € 34,66 €
Εφ' άπαξ ΕΛΠΠ 19,26 € 19,26 €
Κλάδος Υγείας 36,04 €  36,04 €


Β. ΝΕΟ Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

¶νω 5ετίας Κάτω 5ετίας
Κύρια Σύνταξη 111,75 € 67,05 €
Επικουρική Σύνταξη 33,53 € 20,12 €
Κλάδος ΠΡΟΝΟΙΑΣ 22,35 € 22,35 €
Κλάδος Υγείας 36,04 € 36,04 €


ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Α. Παλιό Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

¶νω 5ετίας Κάτω 5ετίας Εργοδοτικές Εισφορές
Κύρια Σύνταξη 111,75 € 67,05 €
Ειδικός Λογαριασμός 57,77 € 34,66 € 128,34 €
Εφ' άπαξ ΕΛΠΠ 19,26 € 19,26 €
Κλάδος Υγείας 2,15% 2,15% 4,30%

(*) Σημ. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δε μπορεί να είναι κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/01/2003 ( 558,7521 € ) καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την Ανώτατη Κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. ( έτος 2003 = 1960,25 € ). ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΕΦ’ΑΠΑΞ επι 12 ( 12 Μήνες ). ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επι 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ.Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).
 
Προσοχή!!! Για όσους Μηχανικούς έχουν γίνει κρατήσεις από 01/01/2003 έως 30/6/2003 θα πρέπει να ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ και να ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ( έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ) οι διαφορές που προκύπτουν λόγω της αναδρομικής αύξησης των εισφορών βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ.

Β. Νέο Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

¶νω 5ετίας Κάτω 5ετίας Εργοδοτικές Εισφορές
Κύρια Σύνταξη 6,67% 4,00% 13,33%
Επικουρική Σύνταξη 3,00% 1,80% 3,00%
Κλάδος ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,00% 4,00%
Κλάδος Υγείας 2,15% 2,15% 4,30%

(*)Σημ . ΟΛΕΣ οι εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ άνευ ΟΡΙΟΥ. ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ..Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).