Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Σχόλια ΤΕΕ - ΤΔΚ επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

Μπορείτε από τα παρακάτω link να κατεβάσετε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» καθώς και τα σχόλια του ΤΕΕ - Τμήματος Δυτικής Κρήτης επί του σχεδίου

Log in