Ανακοινώσεις ΤΕΕ ΤΔΚ

Προκήρυξη Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει από 08/01/2018 μέχρι 31/01/2018

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

Log in