Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Γενικού Ενδιαφέροντος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STEP

Σας προωθούμε σχετικό σύνδεσμο για την πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «STEP- Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues-Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος και παρακαλούμε για την προώθησή του σε νέους 18-29 ετών για ενημέρωση και εγγραφή.
Το πρόγραμμα STEP επιχειρεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει, η οποία μπορεί να κατέβει και ως εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα αναζητώντας της ως step.green σε Google play ή Apple store, να ευαισθητοποιήσει τους νέους του τόπου μας για περιβαλλοντικά θέματα, και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων, εκφράζοντας της γνώμη μου με εύκολο και οικείο προς αυτούς τρόπο.
Ο σύνδεσμος από όπου μπορούν οι νέοι να κάνουν εγγραφή και να κατεβάσουν την εφαρμογή είναι: http://gr.step.green ενώ στο http://gr.step.green/crete είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την Περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται πιλοτικά η διαδικασία διαβούλευσης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και θέματα γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για τα οποία οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για το ποιες θα ήθελαν να είναι οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης.
Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας, για την διάδοση του προγράμματος, αλλά και για να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα μέσα από το οποίο θα μπορούν οι νέοι να ασκήσουν ένα βασικό δικαίωμά τους.
Μη διστάσετε επίσης να αναζητήσετε πληροφορίες στην σελίδα του προγράμματος www.step4youth.eu

Log in