Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Πολεοδομία

Εγχειρίδιο χρήσης για e-άδειες & Κατηγορίες έκδοσης ΟΑ

Επισυνάπτεται εγχειρίδιο χρήσης για τις ηλεκτρονικές άδειες και έντυπο που αφορά την κατηγορία του έργου με βάση τη θέση και το είδος.

Read more...

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Επισυνάπτεται έγγραφο της ΥΔΟΜ Χανίων που αναφέρεται στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να κάνουν αυτές τις εργασίες.
Αν η θέση και η μορφολογία του κτιρίου απαιτούν εγκρίσεις (Αρχαιολογία ή ΣΑ), απαραίτητη είναι η έγκριση και το παρών έγγραφο.

Read more...

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής στο Ν. 4495/2017

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 3976/Β/14-11-17 που αναφέρεται στις Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

Read more...

Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης

Επισυνάπτεται η "Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού."
ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/08-11-2017

Read more...

Ο νέος νόμος αυθαιρέτων: Νόμος 4495/2017

Επισυνάπτεται ο νέος νόμος αυθαιρέτων. Ο νόμος 4495/17 ΦΕΚ 167/Α με τίτλο: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Επίσης επισυνάπτεται εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4495/2017.

Read more...

ΦΕΚ χαρακτηρισμού του φαραγγιού και τμημάτων του οικισμού Αράδενα

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 190/ΑΑΠ/30-08-2017 που αναφέρεται στον χαρακτηρισμό:
α) ως ιστορικού τόπου των δύο ενοποιημένων τμημάτων του οικισμού Αράδενα στην Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως του Δήμου Σφακίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και
β) ως νεωτέρου μνημείου του λιθόστρωτου μονοπατιού, το οποίο οδηγεί από την ανατολική πλευρά του Φαραγγιού της Αράδενας στον πυθμένα του φαραγγιού, κατόπιν στη δυτική πλευρά και τελικά στα δύο τμήματα του οικισμού.

Read more...

Παράταση του Ν.4178/2013 έως 3-11-2017

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 3-11-2017 με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Read more...

Συνολική επιφάνεια δώματος για την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2α του ν.4067/12

Επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για την συνολική επιφάνεια δώματος για την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2α του ν.4067/12.

Read more...

Ενσωμάτωση αγροτικής αποθήκης σε κτίριο κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή

Σχετικά με την ενσωμάτωση αγροτικής αποθήκης σε κτίριο κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή

Read more...

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Προσαύξηση ύψους κτιρίου

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12.

Download attachments:
Read more...

Παράταση Ν.4178/13

Επισυνάπτουμε το ΦΕΚ με την παράταση του Ν.4178/13.
Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 23η-9-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα εννέα (49) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Download attachments:
Read more...

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών

Επισυναπτόμενο το ΦΕΚ 2161/Β/23-06-17 που αναφέρεται στους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in