Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Άλλοι Φορείς

ΟΑΚ - "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού"

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Log in