Διοικούσα Επιτροπή

Διοικούσα Επιτροπή

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Πρόεδρος Δ.Ε.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος Δ.Ε.
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ Γραμματέας Δ.Ε.
ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Log in